Logo banner

O víře

| zpět na články |

Odvalte ten kámen!
... Věřím, že když Marta a Marie stály před Bohem a viděly, jak silně byl pohnut tím, čím si prošly, něco se i v nich hluboce pohnulo. Něco v nich si vzpomnělo, že Ježíš je Bůh, který je miluje...

Modlitby za Izrael a pokání z antisemitismu
... Bylo to při jednom z početných zájezdů do Izraele, které od roku 2002 absolvuji jako „Zájezdy lásky a solidarity s Izraelem“...

Vylití Ducha Svatého a probuzení
... Neříkejte, že vám o něco opravdu jde, když jste schopni celé hodiny jen vysedávat u televize...

Připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky
... Povzbuzuje nás, abychom v čase svých nejskrytějších tužeb a potřeb předstoupili před něj...

Stvoř ve mně srdce čisté – vidět Boha
... Je to pro každého a je to pro každý den. Je to i pro tebe...

Jednota křesťanů
... Jednotu ne lidskou, ani politickou, ale Boží – jednotu z Ducha Svatého...