Logo banner

O víře

| zpět na články |

Modlitby za Izrael a pokání z antisemitismu
... Bylo to při jednom z početných zájezdů do Izraele, které od roku 2002 absolvuji jako „Zájezdy lásky a solidarity s Izraelem“...

Stvoř ve mně srdce čisté – vidět Boha
... Náš svět by vypadal zcela jinak než dnes a byl by mnohem lepším místem pro život, kdyby...

Život věčný aneb Něco pro skeptiky :–)
... V lůně jedné ženy se ocitla trojčátka. Jedno bylo malý věřící, druhé malý pochybovač a třetí malý skeptik...

Kam se vytratil zármutek?
... Emoce tak zjitřené, až se stávají bolestí... když prožíváš akutní a hlubokou vnitřní bolest nad stavem, ve kterém se nacházíš ty sám nebo ve kterém je tvé okolí...

Jednota křesťanů
... jednota ne lidská, ani politická, ale Boží – vypůsobená a vedená Duchem Svatým...

Nebát se plakat / radost Hospodinova bude vaší silou
... Bolest se v slzách odplaví a přichází vnitřní uzdravení a očištění; přichází odpuštění, potěšení Bohem a uzdravení srdce...

Dar slz
... Dar slz je víc než jenom výsledek utrpení, která někdy zažíváme během života v tomto padlém světě. Dar slz pramení z bolesti a soucitu, které s lidmi prožívá Ježíš...

Připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky!
... povzbuzuje nás, abychom v čase svých nejskrytějších tužeb a potřeb předstoupili před něj...

Boží cesty jsou vyšší než naše cesty
... Věřím, že když Marta a Marie stály před Bohem a viděly, jak silně byl pohnut tím, čím si prošly, něco se i v nich hluboce pohnulo. Něco v nich si vzpomnělo, že Ježíš je Bůh, který je miluje...