Logo banner

O hľadaní partnera

| späť na články |

Jákob a Lea
... Náš Bůh má moc vyvést méně milované Ley ze zapomenutí a učinit je zdrojem požehnání. Naše drahá Leo – ty se nemusíš bát...

Osem usmernení k nasledovaniu
... abys vyučování této kapitoly používal krok za krokem, postupně, podobně jako rostlina používala hřebíčky na stěně a stropu...

Hledání partnera a naše srdce
... někdy vidíme srdcem správě – někdy nám srdce ukazuje pravdu. Ale Boží Slovo též říká, že někdy je to právě naše vlastní srdce, které nás může svést na scestí...

Svobodný – ženatý – výhoda – nevýhoda?
... Bez hledání to ale nepůjde...

Touha po lásce
... Bez lásky všechno ostatní ztrácí smysl. Ale s živým Bohem, který je láska, všechno najednou smysl začíná dostávat...

Povídej mi o lásce
... Láska není okouzlení krásou, když se zastavíš před tváří, která se pro tebe rozsvítí...

Z lásky, z rozumu, nebo přes seznamku? :-)
... téměř všichni zamilovaní jsou přesvědčeni, že jediný a nejdůležitější předpoklad pro manželský vztah je láska. Bez lásky není manželství. Souhlasí! Avšak...