Logo banner

O hledání partnera

| zpět na články |

Jákob a Lea
... Náš Bůh má moc vyvést méně milované Ley ze zapomenutí a učinit je zdrojem požehnání. Naše drahá Leo – ty se nemusíš bát...

Osm vodítek k následování
... abys vyučování této kapitoly používal krok za krokem, postupně, podobně jako rostlina používala hřebíky na stěně a stropu...

Hledání partnera a naše srdce
... někdy vidíme srdcem správně. Ale Boží Slovo zároveň říká, že někdy je to právě naše vlastní srdce, které nás může klamat...

Svobodný – ženatý – výhoda – nevýhoda?
... je to zápas NAPLNO a na celou řadu let...

Povídej mi o lásce
... Láska není okouzlení krásou, když se zastavíš před tváří, která se pro tebe rozsvítí...

Z lásky, z rozumu, nebo přes seznamku? :-)
... téměř všichni zamilovaní jsou přesvědčeni, že jediný a nejdůležitější předpoklad pro manželský vztah je láska. Bez lásky není manželství. Souhlasí! Avšak...