Logo banner
Povídej mi o lásce
Láska není okouzlení krásou,
když se zastavíš před tváří, která se pro tebe rozsvítí.
Vždyť skutečná krása je odrazem duše.
Duše však přesahuje to, co s rozechvěním hledáš.

Láska neznamená podlehnout živé inteligenci,
rozplývající se ve slovech a líbivých myšlenkách.
Vždyť inteligence může jiskřit tisíci světly,
a přitom to nemusí být ten pravý diamant
ukrytý v nitru člověka.

Láska není dojetí nad srdcem,
které bije silněji pro tebe než pro ostatní.
A není to úžas nad tím, že jsme byli vybráni, vyvoleni,
aniž bychom pro to našli přijatelný důvod,
který by stál za toto bláznivé dobrodružství.
Vždyť srdce se může jednoho dne dojmout nad někým jiným
a zanechá tě plačícího s živou jizvou v srdci.

Láska nemá chuť lapit, uchopit předmět své touhy,
ať už je to tělo, srdce, duch, nebo všechny tři naráz.
Vždyť druhý není „předmět“, a zmocníš-li se ho pro sebe,
pak ho zničíš,
pak miluješ sebe v domnění, že miluješ druhého.

Úžas a okouzlení, tužby a chvění, dojetí a omámení,
to vše je krásné a nezbytné jak v muži, tak v ženě,
ale má to jen pomáhat milovat tomu, kdo svolí k lásce.
Jsou to pootevřené dveře a okna rozevřená dokořán.
Je to vítr, který se dere dovnitř.
Je to velkorysá výzva a Boží šepot, který tě vyzývá,
abys vyšel ze svého uzavřeného domu
a šel k někomu jinému, kdo si tě vybral, aby vyplnil tvůj život.
Protože ho miluješ a chceš ho milovat.

Neboť milovat znamená chtít,
aby druhý zůstal
svobodný, a ne ho svádět,
milovat znamená chtít,
aby druhý nepodléhal jen nespoutaným choutkám.
Milovat znamená vstoupit k druhému,
pokud ti otevře branku do své tajné zahrady,
kde v úžasu zašeptáš:
To jsi tedy „ty“, můj milý a můj jediný.

Milovat znamená chtít vší silou dobro druhého,
a to dokonce víc než dobro vlastní,
a dělat všechno pro to, aby milovaný rostl
a později se plně rozvinul.
Aby se každým dnem víc stával člověkem,
jakým má být,
a ne někým, koho chceš přizpůsobovat představám ze svých snů.

Milovat znamená přemýšlet, jak se vnitřně obohatit,
abys mohl milované osobě nabídnout víc
než jen tisíc pohlazení a dychtivých objetí.
Tvé ruce musí pojmout celé tvé „já“,
musíš do nich zahrnout celý svůj život.

Milovat znamená nabídnout se cele druhému,
i když ten se chvíli zdráhá.
Znamená to dávat a přitom nepočítat,
co ti dává ten druhý,
platit plnou cenu, a nikdy nežádat nazpět drobné.
A nejvyšší láskou je dávat, přestože milovaný uhýbá
a pokouší se vydat jiným to, co dříve slíbil tobě.

Milovat znamená bohatě prostřít stůl,
nikdy si však nemyslet, že máš na to,
aby ses mohl obejít bez toho druhého.
Neboť bez pokrmu, kterým on přispívá k slavnostní tabuli,
nabídneš jen tvrdý chléb, ne královské menu.

Milovat znamená věřit a důvěřovat druhému
a nehledět na balvany, které je třeba odstranit při zarovnávání cesty.
Znamená to nejprve se uvážlivě rozhodnout
a pak se odvážně vydat na cestu,
která nebude jen na sto,
ani na tisíc,
ba ani na deset tisíc dní.
Ale bude poutí, která nikdy nekončí,
protože je to putování, které potrvá STÁLE.
Musím ti říci, abys očistil tvé sny,
že milovat znamená přijmout i utrpení,
umřít sám sobě a žít pro druhé.
Neboť kdo je schopen
na sebe zapomenout pro druhého bez utrpení?
A kdo je schopen
zřeknout se svého sobeckého života,
aniž by v něm něco umřelo, něco z jeho já?

Milovat je tohle všechno a ještě mnohem víc.
Milovat totiž znamená otevřít se nekonečné LÁSCE,
nechat se milovat.
A nechat se prostoupit touto LÁSKOU, která přichází
a nikdy tě nemine.
Znamená to – úchvatné Dobrodružství –
nechat prostor Bohu milovat toho,
koho ses svobodně rozhodl milovat ty.Michael Quoist, z knihy Povídej mi o lásce, zkráceno