Logo banner

Aktuálne počty prihlásených osôb v zoznamke Noemi


Dnes: 03.12.2023
Celkom aktívne prihlásených osôb 1474
Z toho mužov 749 51 %
žien 725 49 %
Vo vekových skupinách:   MUŽI   ŽENY
18 - 25 13 12
26 - 30 42 28
31 - 40 208 171
41 - 50 265 273
51 - 60 155 150
61 a viacej 66 91
Celkom:   749   725
Počet mužov Česko: 538
Slovensko: 209
iné krajiny: 2
Počet žien Česko: 380
Slovensko: 341
iné krajiny: 4
Celkom:   749   725
Podľa vyznania:
Katolícke: 479 407
Evanjelické: 69 86
Evangelikálneho typu: 103 126
Charizmatického typu: 37 74
Kresťania nenavštevujúci cirkev: 61 32
Celkom:   749   725