Logo banner

Aktuálne počty prihlásených osôb v zoznamke Noemi


Dnes: 24.08.2019
Celkom aktívne prihlásených osôb 1922
Z toho mužov 940 49 %
žien 982 51 %
Vo vekových skupinách:   MUŽI   ŽENY
18 - 25 16 12
26 - 30 69 55
31 - 40 346 277
41 - 50 316 366
51 - 60 131 180
61 a viacej 62 92
Celkom:   940   982
Počet mužov Česko: 662
Slovensko: 274
iné krajiny: 4
Počet žien Česko: 565
Slovensko: 413
iné krajiny: 4
Celkom:   940   982
Podľa vyznania:
Katolícke: 605 584
Evanjelické: 97 111
Evangelikálneho typu: 110 160
Charizmatického typu: 54 88
Kresťania nenavštevujúci cirkev: 74 39
Celkom:   940   982