Logo banner

Aktuálne počty prihlásených osôb v zoznamke Noemi


Dnes: 22.02.2020
Celkom aktívne prihlásených osôb 1952
Z toho mužov 960 49 %
žien 992 51 %
Vo vekových skupinách:   MUŽI   ŽENY
18 - 25 10 9
26 - 30 61 46
31 - 40 328 266
41 - 50 340 385
51 - 60 153 177
61 a viacej 68 109
Celkom:   960   992
Počet mužov Česko: 665
Slovensko: 292
iné krajiny: 3
Počet žien Česko: 574
Slovensko: 416
iné krajiny: 2
Celkom:   960   992
Podľa vyznania:
Katolícke: 620 584
Evanjelické: 104 111
Evangelikálneho typu: 111 164
Charizmatického typu: 53 89
Kresťania nenavštevujúci cirkev: 72 44
Celkom:   960   992