Logo banner

Aktuálne počty prihlásených osôb v zoznamke Noemi


Dnes: 10.07.2020
Celkom aktívne prihlásených osôb 1976
Z toho mužov 962 49 %
žien 1014 51 %
Vo vekových skupinách:   MUŽI   ŽENY
18 - 25 13 13
26 - 30 63 50
31 - 40 331 263
41 - 50 334 394
51 - 60 151 186
61 a viacej 70 108
Celkom:   962   1014
Počet mužov Česko: 661
Slovensko: 298
iné krajiny: 3
Počet žien Česko: 587
Slovensko: 425
iné krajiny: 2
Celkom:   962   1014
Podľa vyznania:
Katolícke: 615 590
Evanjelické: 107 113
Evangelikálneho typu: 112 171
Charizmatického typu: 53 93
Kresťania nenavštevujúci cirkev: 75 47
Celkom:   962   1014