Logo banner

Aktuálne počty prihlásených osôb v zoznamke Noemi


Dnes: 22.04.2024
Celkom aktívne prihlásených osôb 1450
Z toho mužov 761 52 %
žien 689 48 %
Vo vekových skupinách:   MUŽI   ŽENY
18 - 25 7 4
26 - 30 39 25
31 - 40 194 151
41 - 50 289 242
51 - 60 154 171
61 a viacej 78 96
Celkom:   761   689
Počet mužov Česko: 550
Slovensko: 209
iné krajiny: 2
Počet žien Česko: 376
Slovensko: 309
iné krajiny: 4
Celkom:   761   689
Podľa vyznania:
Katolícke: 485 388
Evanjelické: 74 89
Evangelikálneho typu: 99 116
Charizmatického typu: 38 67
Kresťania nenavštevujúci cirkev: 65 29
Celkom:   761   689