Logo banner

Aktuálne počty prihlásených osôb v zoznamke Noemi


Dnes: 06.04.2020
Celkom aktívne prihlásených osôb 1957
Z toho mužov 958 49 %
žien 999 51 %
Vo vekových skupinách:   MUŽI   ŽENY
18 - 25 10 13
26 - 30 61 45
31 - 40 328 268
41 - 50 340 385
51 - 60 151 179
61 a viacej 68 109
Celkom:   958   999
Počet mužov Česko: 662
Slovensko: 293
iné krajiny: 3
Počet žien Česko: 576
Slovensko: 421
iné krajiny: 2
Celkom:   958   999
Podľa vyznania:
Katolícke: 620 585
Evanjelické: 100 117
Evangelikálneho typu: 109 162
Charizmatického typu: 56 89
Kresťania nenavštevujúci cirkev: 73 46
Celkom:   958   999