Logo banner

Aktuálne počty prihlásených osôb v zoznamke Noemi


Dnes: 28.01.2022
Celkom aktívne prihlásených osôb 2008
Z toho mužov 954 48 %
žien 1054 52 %
Vo vekových skupinách:   MUŽI   ŽENY
18 - 25 8 13
26 - 30 46 31
31 - 40 298 235
41 - 50 348 420
51 - 60 175 222
61 a viacej 79 133
Celkom:   954   1054
Počet mužov Česko: 656
Slovensko: 296
iné krajiny: 2
Počet žien Česko: 611
Slovensko: 440
iné krajiny: 3
Celkom:   954   1054
Podľa vyznania:
Katolícke: 618 593
Evanjelické: 94 129
Evangelikálneho typu: 120 178
Charizmatického typu: 51 103
Kresťania nenavštevujúci cirkev: 71 51
Celkom:   954   1054