Logo banner

Aktuálne počty prihlásených osôb v zoznamke Noemi


Dnes: 01.04.2023
Celkom aktívne prihlásených osôb 1789
Z toho mužov 895 50 %
žien 894 50 %
Vo vekových skupinách:   MUŽI   ŽENY
18 - 25 9 11
26 - 30 40 26
31 - 40 254 199
41 - 50 336 356
51 - 60 179 188
61 a viacej 77 114
Celkom:   895   894
Počet mužov Česko: 596
Slovensko: 297
iné krajiny: 2
Počet žien Česko: 462
Slovensko: 428
iné krajiny: 4
Celkom:   895   894
Podľa vyznania:
Katolícke: 579 499
Evanjelické: 89 109
Evangelikálneho typu: 117 154
Charizmatického typu: 44 86
Kresťania nenavštevujúci cirkev: 66 46
Celkom:   895   894