Logo banner

Aktuálne počty prihlásených osôb v zoznamke Noemi


Dnes: 07.03.2021
Celkom aktívne prihlásených osôb 2005
Z toho mužov 956 48 %
žien 1049 52 %
Vo vekových skupinách:   MUŽI   ŽENY
18 - 25 9 12
26 - 30 59 50
31 - 40 315 264
41 - 50 336 404
51 - 60 162 200
61 a viacej 75 119
Celkom:   956   1049
Počet mužov Česko: 663
Slovensko: 290
iné krajiny: 3
Počet žien Česko: 608
Slovensko: 438
iné krajiny: 3
Celkom:   956   1049
Podľa vyznania:
Katolícke: 616 596
Evanjelické: 95 122
Evangelikálneho typu: 121 181
Charizmatického typu: 51 98
Kresťania nenavštevujúci cirkev: 73 52
Celkom:   956   1049