Logo banner

Aktuálne počty prihlásených osôb v zoznamke Noemi


Dnes: 27.09.2021
Celkom aktívne prihlásených osôb 2007
Z toho mužov 947 47 %
žien 1060 53 %
Vo vekových skupinách:   MUŽI   ŽENY
18 - 25 12 16
26 - 30 53 47
31 - 40 321 260
41 - 50 328 416
51 - 60 155 204
61 a viacej 78 117
Celkom:   947   1060
Počet mužov Česko: 653
Slovensko: 292
iné krajiny: 2
Počet žien Česko: 617
Slovensko: 440
iné krajiny: 3
Celkom:   947   1060
Podľa vyznania:
Katolícke: 609 593
Evanjelické: 98 130
Evangelikálneho typu: 117 185
Charizmatického typu: 51 102
Kresťania nenavštevujúci cirkev: 72 50
Celkom:   947   1060