Logo banner

Aktuálne počty prihlásených osôb v zoznamke Noemi


Dnes: 05.07.2022
Celkom aktívne prihlásených osôb 1889
Z toho mužov 926 49 %
žien 963 51 %
Vo vekových skupinách:   MUŽI   ŽENY
18 - 25 9 13
26 - 30 44 26
31 - 40 287 224
41 - 50 336 379
51 - 60 174 205
61 a viacej 76 116
Celkom:   926   963
Počet mužov Česko: 628
Slovensko: 296
iné krajiny: 2
Počet žien Česko: 526
Slovensko: 434
iné krajiny: 3
Celkom:   926   963
Podľa vyznania:
Katolícke: 604 544
Evanjelické: 88 117
Evangelikálneho typu: 121 165
Charizmatického typu: 47 90
Kresťania nenavštevujúci cirkev: 66 47
Celkom:   926   963