Logo banner

Aktuálne počty prihlásených osôb v zoznamke Noemi


Dnes: 24.10.2020
Celkom aktívne prihlásených osôb 2005
Z toho mužov 970 48 %
žien 1035 52 %
Vo vekových skupinách:   MUŽI   ŽENY
18 - 25 13 17
26 - 30 71 54
31 - 40 334 269
41 - 50 335 403
51 - 60 146 186
61 a viacej 71 106
Celkom:   970   1035
Počet mužov Česko: 661
Slovensko: 306
iné krajiny: 3
Počet žien Česko: 597
Slovensko: 436
iné krajiny: 2
Celkom:   970   1035
Podľa vyznania:
Katolícke: 623 598
Evanjelické: 102 120
Evangelikálneho typu: 119 173
Charizmatického typu: 53 92
Kresťania nenavštevujúci cirkev: 73 52
Celkom:   970   1035