Logo banner

Aktuálne počty prihlásených osôb v zoznamke Noemi


Dnes: 21.06.2021
Celkom aktívne prihlásených osôb 2017
Z toho mužov 960 48 %
žien 1057 52 %
Vo vekových skupinách:   MUŽI   ŽENY
18 - 25 11 15
26 - 30 54 47
31 - 40 320 266
41 - 50 337 411
51 - 60 162 200
61 a viacej 76 118
Celkom:   960   1057
Počet mužov Česko: 659
Slovensko: 298
iné krajiny: 3
Počet žien Česko: 615
Slovensko: 439
iné krajiny: 3
Celkom:   960   1057
Podľa vyznania:
Katolícke: 618 599
Evanjelické: 97 123
Evangelikálneho typu: 120 182
Charizmatického typu: 51 102
Kresťania nenavštevujúci cirkev: 74 51
Celkom:   960   1057