Logo banner

Aktuálne počty prihlásených osôb v zoznamke Noemi


Dnes: 06.12.2022
Celkom aktívne prihlásených osôb 1770
Z toho mužov 885 50 %
žien 885 50 %
Vo vekových skupinách:   MUŽI   ŽENY
18 - 25 11 13
26 - 30 45 29
31 - 40 270 216
41 - 50 323 344
51 - 60 167 185
61 a viacej 69 98
Celkom:   885   885
Počet mužov Česko: 591
Slovensko: 292
iné krajiny: 2
Počet žien Česko: 449
Slovensko: 432
iné krajiny: 4
Celkom:   885   885
Podľa vyznania:
Katolícke: 575 495
Evanjelické: 86 106
Evangelikálneho typu: 112 152
Charizmatického typu: 46 87
Kresťania nenavštevujúci cirkev: 66 45
Celkom:   885   885