Logo banner

Aktuální počty přihlášených osob v Seznamce Noemi


Dnes: 12.08.2020
Celkem aktivně přihlášených osob: 1978
Z toho mužů 958 48 %
žen 1020 52 %
Ve věkových skupinách:   MUŽI   ŽENY
18 - 25 13 16
26 - 30 66 50
31 - 40 333 265
41 - 50 331 395
51 - 60 146 187
61 a více 69 107
Celkem:   958   1020
Počet mužů Česko: 654
Slovensko: 301
jiné země: 3
Počet žen Česko: 589
Slovensko: 429
jiné země: 2
Celkem:   958   1020
Podle vyznání:
Katolické: 614 590
Evangelické: 108 112
Evangelikálního typu: 111 174
Charizmatického typu: 54 94
Křesťané nenavštěvující církev: 71 50
Celkem:   958   1020