Logo banner

Aktuální počty přihlášených osob v Seznamce Noemi


Dnes: 05.07.2022
Celkem aktivně přihlášených osob: 1889
Z toho mužů 926 49 %
žen 963 51 %
Ve věkových skupinách:   MUŽI   ŽENY
18 - 25 9 13
26 - 30 44 26
31 - 40 287 224
41 - 50 336 379
51 - 60 174 205
61 a více 76 116
Celkem:   926   963
Počet mužů Česko: 628
Slovensko: 296
jiné země: 2
Počet žen Česko: 526
Slovensko: 434
jiné země: 3
Celkem:   926   963
Podle vyznání:
Katolické: 604 544
Evangelické: 88 117
Evangelikálního typu: 121 165
Charizmatického typu: 47 90
Křesťané nenavštěvující církev: 66 47
Celkem:   926   963