Logo banner

Aktuální počty přihlášených osob v Seznamce Noemi


Dnes: 22.06.2024
Celkem aktivně přihlášených osob: 1457
Z toho mužů 765 53 %
žen 692 47 %
Ve věkových skupinách:   MUŽI   ŽENY
18 - 25 6 6
26 - 30 43 28
31 - 40 196 151
41 - 50 289 242
51 - 60 152 167
61 a více 79 98
Celkem:   765   692
Počet mužů Česko: 549
Slovensko: 214
jiné země: 2
Počet žen Česko: 379
Slovensko: 309
jiné země: 4
Celkem:   765   692
Podle vyznání:
Katolické: 486 385
Evangelické: 73 92
Evangelikálního typu: 101 116
Charizmatického typu: 39 68
Křesťané nenavštěvující církev: 66 31
Celkem:   765   692