Logo banner

Aktuální počty přihlášených osob v Seznamce Noemi


Dnes: 21.06.2021
Celkem aktivně přihlášených osob: 2017
Z toho mužů 960 48 %
žen 1057 52 %
Ve věkových skupinách:   MUŽI   ŽENY
18 - 25 11 15
26 - 30 54 47
31 - 40 320 266
41 - 50 337 411
51 - 60 162 200
61 a více 76 118
Celkem:   960   1057
Počet mužů Česko: 659
Slovensko: 298
jiné země: 3
Počet žen Česko: 615
Slovensko: 439
jiné země: 3
Celkem:   960   1057
Podle vyznání:
Katolické: 618 599
Evangelické: 97 123
Evangelikálního typu: 120 182
Charizmatického typu: 51 102
Křesťané nenavštěvující církev: 74 51
Celkem:   960   1057