Logo banner

Aktuální počty přihlášených osob v Seznamce Noemi


Dnes: 26.01.2021
Celkem aktivně přihlášených osob: 2010
Z toho mužů 965 48 %
žen 1045 52 %
Ve věkových skupinách:   MUŽI   ŽENY
18 - 25 9 12
26 - 30 55 46
31 - 40 316 261
41 - 50 347 405
51 - 60 163 201
61 a více 75 120
Celkem:   965   1045
Počet mužů Česko: 659
Slovensko: 303
jiné země: 3
Počet žen Česko: 607
Slovensko: 435
jiné země: 3
Celkem:   965   1045
Podle vyznání:
Katolické: 617 595
Evangelické: 100 120
Evangelikálního typu: 121 185
Charizmatického typu: 54 93
Křesťané nenavštěvující církev: 73 52
Celkem:   965   1045