Logo banner

Aktuální počty přihlášených osob v Seznamce Noemi


Dnes: 28.01.2022
Celkem aktivně přihlášených osob: 2008
Z toho mužů 954 48 %
žen 1054 52 %
Ve věkových skupinách:   MUŽI   ŽENY
18 - 25 8 13
26 - 30 46 31
31 - 40 298 235
41 - 50 348 420
51 - 60 175 222
61 a více 79 133
Celkem:   954   1054
Počet mužů Česko: 656
Slovensko: 296
jiné země: 2
Počet žen Česko: 611
Slovensko: 440
jiné země: 3
Celkem:   954   1054
Podle vyznání:
Katolické: 618 593
Evangelické: 94 129
Evangelikálního typu: 120 178
Charizmatického typu: 51 103
Křesťané nenavštěvující církev: 71 51
Celkem:   954   1054