Logo banner

Aktuální počty přihlášených osob v Seznamce Noemi


Dnes: 24.10.2020
Celkem aktivně přihlášených osob: 2005
Z toho mužů 970 48 %
žen 1035 52 %
Ve věkových skupinách:   MUŽI   ŽENY
18 - 25 13 17
26 - 30 71 54
31 - 40 334 269
41 - 50 335 403
51 - 60 146 186
61 a více 71 106
Celkem:   970   1035
Počet mužů Česko: 661
Slovensko: 306
jiné země: 3
Počet žen Česko: 597
Slovensko: 436
jiné země: 2
Celkem:   970   1035
Podle vyznání:
Katolické: 623 598
Evangelické: 102 120
Evangelikálního typu: 119 173
Charizmatického typu: 53 92
Křesťané nenavštěvující církev: 73 52
Celkem:   970   1035