Logo banner

Aktuální počty přihlášených osob v Seznamce Noemi


Dnes: 01.04.2023
Celkem aktivně přihlášených osob: 1789
Z toho mužů 895 50 %
žen 894 50 %
Ve věkových skupinách:   MUŽI   ŽENY
18 - 25 9 11
26 - 30 40 26
31 - 40 254 199
41 - 50 336 356
51 - 60 179 188
61 a více 77 114
Celkem:   895   894
Počet mužů Česko: 596
Slovensko: 297
jiné země: 2
Počet žen Česko: 462
Slovensko: 428
jiné země: 4
Celkem:   895   894
Podle vyznání:
Katolické: 579 499
Evangelické: 89 109
Evangelikálního typu: 117 154
Charizmatického typu: 44 86
Křesťané nenavštěvující církev: 66 46
Celkem:   895   894