Logo banner

Aktuální počty přihlášených osob v Seznamce Noemi


Dnes: 17.01.2020
Celkem aktivně přihlášených osob: 1941
Z toho mužů 952 49 %
žen 989 51 %
Ve věkových skupinách:   MUŽI   ŽENY
18 - 25 10 7
26 - 30 62 44
31 - 40 319 266
41 - 50 340 382
51 - 60 152 181
61 a více 69 109
Celkem:   952   989
Počet mužů Česko: 659
Slovensko: 290
jiné země: 3
Počet žen Česko: 572
Slovensko: 415
jiné země: 2
Celkem:   952   989
Podle vyznání:
Katolické: 611 583
Evangelické: 104 115
Evangelikálního typu: 112 162
Charizmatického typu: 55 86
Křesťané nenavštěvující církev: 70 43
Celkem:   952   989