Logo banner

Aktuální počty přihlášených osob v Seznamce Noemi


Dnes: 17.08.2019
Celkem aktivně přihlášených osob: 1921
Z toho mužů 944 49 %
žen 977 51 %
Ve věkových skupinách:   MUŽI   ŽENY
18 - 25 16 12
26 - 30 68 55
31 - 40 348 277
41 - 50 319 362
51 - 60 131 179
61 a více 62 92
Celkem:   944   977
Počet mužů Česko: 665
Slovensko: 275
jiné země: 4
Počet žen Česko: 562
Slovensko: 411
jiné země: 4
Celkem:   944   977
Podle vyznání:
Katolické: 609 579
Evangelické: 97 110
Evangelikálního typu: 109 160
Charizmatického typu: 55 88
Křesťané nenavštěvující církev: 74 40
Celkem:   944   977