Logo banner

Aktuální počty přihlášených osob v Seznamce Noemi


Dnes: 05.10.2022
Celkem aktivně přihlášených osob: 1787
Z toho mužů 898 50 %
žen 889 50 %
Ve věkových skupinách:   MUŽI   ŽENY
18 - 25 9 12
26 - 30 44 29
31 - 40 281 210
41 - 50 327 350
51 - 60 168 185
61 a více 69 103
Celkem:   898   889
Počet mužů Česko: 599
Slovensko: 297
jiné země: 2
Počet žen Česko: 452
Slovensko: 434
jiné země: 3
Celkem:   898   889
Podle vyznání:
Katolické: 581 507
Evangelické: 87 104
Evangelikálního typu: 117 153
Charizmatického typu: 48 84
Křesťané nenavštěvující církev: 65 41
Celkem:   898   889