Logo banner

Aktuální počty přihlášených osob v Seznamce Noemi


Dnes: 16.04.2021
Celkem aktivně přihlášených osob: 2003
Z toho mužů 957 48 %
žen 1046 52 %
Ve věkových skupinách:   MUŽI   ŽENY
18 - 25 9 13
26 - 30 56 48
31 - 40 318 263
41 - 50 333 405
51 - 60 163 199
61 a více 78 118
Celkem:   957   1046
Počet mužů Česko: 662
Slovensko: 292
jiné země: 3
Počet žen Česko: 605
Slovensko: 438
jiné země: 3
Celkem:   957   1046
Podle vyznání:
Katolické: 616 596
Evangelické: 98 120
Evangelikálního typu: 118 183
Charizmatického typu: 51 97
Křesťané nenavštěvující církev: 74 50
Celkem:   957   1046