Logo banner

Aktuální počty přihlášených osob v Seznamce Noemi


Dnes: 22.09.2023
Celkem aktivně přihlášených osob: 1489
Z toho mužů 739 50 %
žen 750 50 %
Ve věkových skupinách:   MUŽI   ŽENY
18 - 25 12 13
26 - 30 41 27
31 - 40 205 180
41 - 50 266 290
51 - 60 150 149
61 a více 65 91
Celkem:   739   750
Počet mužů Česko: 526
Slovensko: 211
jiné země: 2
Počet žen Česko: 384
Slovensko: 362
jiné země: 4
Celkem:   739   750
Podle vyznání:
Katolické: 469 424
Evangelické: 72 89
Evangelikálního typu: 101 131
Charizmatického typu: 37 77
Křesťané nenavštěvující církev: 60 29
Celkem:   739   750