Logo banner

Aktuální počty přihlášených osob v Seznamce Noemi


Dnes: 27.09.2021
Celkem aktivně přihlášených osob: 2007
Z toho mužů 947 47 %
žen 1060 53 %
Ve věkových skupinách:   MUŽI   ŽENY
18 - 25 12 16
26 - 30 53 47
31 - 40 321 260
41 - 50 328 416
51 - 60 155 204
61 a více 78 117
Celkem:   947   1060
Počet mužů Česko: 653
Slovensko: 292
jiné země: 2
Počet žen Česko: 617
Slovensko: 440
jiné země: 3
Celkem:   947   1060
Podle vyznání:
Katolické: 609 593
Evangelické: 98 130
Evangelikálního typu: 117 185
Charizmatického typu: 51 102
Křesťané nenavštěvující církev: 72 50
Celkem:   947   1060