Logo banner

Aktuální počty přihlášených osob v Seznamce Noemi


Dnes: 26.02.2024
Celkem aktivně přihlášených osob: 1457
Z toho mužů 761 52 %
žen 696 48 %
Ve věkových skupinách:   MUŽI   ŽENY
18 - 25 7 4
26 - 30 39 30
31 - 40 193 152
41 - 50 291 241
51 - 60 154 172
61 a více 77 97
Celkem:   761   696
Počet mužů Česko: 551
Slovensko: 208
jiné země: 2
Počet žen Česko: 380
Slovensko: 312
jiné země: 4
Celkem:   761   696
Podle vyznání:
Katolické: 480 384
Evangelické: 74 91
Evangelikálního typu: 104 121
Charizmatického typu: 38 71
Křesťané nenavštěvující církev: 65 29
Celkem:   761   696