Logo banner

Aktuální počty přihlášených osob v Seznamce Noemi


Dnes: 22.02.2020
Celkem aktivně přihlášených osob: 1953
Z toho mužů 960 49 %
žen 993 51 %
Ve věkových skupinách:   MUŽI   ŽENY
18 - 25 10 9
26 - 30 61 46
31 - 40 328 267
41 - 50 340 385
51 - 60 153 177
61 a více 68 109
Celkem:   960   993
Počet mužů Česko: 665
Slovensko: 292
jiné země: 3
Počet žen Česko: 575
Slovensko: 416
jiné země: 2
Celkem:   960   993
Podle vyznání:
Katolické: 620 585
Evangelické: 104 111
Evangelikálního typu: 111 164
Charizmatického typu: 53 89
Křesťané nenavštěvující církev: 72 44
Celkem:   960   993