Logo banner

Aktuální počty přihlášených osob v Seznamce Noemi


Dnes: 24.08.2019
Celkem aktivně přihlášených osob: 1922
Z toho mužů 940 49 %
žen 982 51 %
Ve věkových skupinách:   MUŽI   ŽENY
18 - 25 16 12
26 - 30 69 55
31 - 40 346 277
41 - 50 316 366
51 - 60 131 180
61 a více 62 92
Celkem:   940   982
Počet mužů Česko: 662
Slovensko: 274
jiné země: 4
Počet žen Česko: 565
Slovensko: 413
jiné země: 4
Celkem:   940   982
Podle vyznání:
Katolické: 605 584
Evangelické: 97 111
Evangelikálního typu: 110 160
Charizmatického typu: 54 88
Křesťané nenavštěvující církev: 74 39
Celkem:   940   982