Logo banner

Aktuální počty přihlášených osob v Seznamce Noemi


Dnes: 06.12.2022
Celkem aktivně přihlášených osob: 1770
Z toho mužů 885 50 %
žen 885 50 %
Ve věkových skupinách:   MUŽI   ŽENY
18 - 25 11 13
26 - 30 45 29
31 - 40 270 216
41 - 50 323 344
51 - 60 167 185
61 a více 69 98
Celkem:   885   885
Počet mužů Česko: 591
Slovensko: 292
jiné země: 2
Počet žen Česko: 449
Slovensko: 432
jiné země: 4
Celkem:   885   885
Podle vyznání:
Katolické: 575 495
Evangelické: 86 106
Evangelikálního typu: 112 152
Charizmatického typu: 46 87
Křesťané nenavštěvující církev: 66 45
Celkem:   885   885