Logo banner

Aktuální počty přihlášených osob v Seznamce Noemi


Dnes: 06.04.2020
Celkem aktivně přihlášených osob: 1957
Z toho mužů 958 49 %
žen 999 51 %
Ve věkových skupinách:   MUŽI   ŽENY
18 - 25 10 13
26 - 30 61 45
31 - 40 328 268
41 - 50 340 385
51 - 60 151 179
61 a více 68 109
Celkem:   958   999
Počet mužů Česko: 662
Slovensko: 293
jiné země: 3
Počet žen Česko: 576
Slovensko: 421
jiné země: 2
Celkem:   958   999
Podle vyznání:
Katolické: 620 585
Evangelické: 100 117
Evangelikálního typu: 109 162
Charizmatického typu: 56 89
Křesťané nenavštěvující církev: 73 46
Celkem:   958   999