Logo banner

Aktuální počty přihlášených osob v Seznamce Noemi


Dnes: 03.06.2020
Celkem aktivně přihlášených osob: 1974
Z toho mužů 963 49 %
žen 1011 51 %
Ve věkových skupinách:   MUŽI   ŽENY
18 - 25 11 13
26 - 30 61 48
31 - 40 332 265
41 - 50 339 392
51 - 60 150 185
61 a více 70 108
Celkem:   963   1011
Počet mužů Česko: 664
Slovensko: 296
jiné země: 3
Počet žen Česko: 586
Slovensko: 423
jiné země: 2
Celkem:   963   1011
Podle vyznání:
Katolické: 623 594
Evangelické: 104 114
Evangelikálního typu: 110 164
Charizmatického typu: 54 91
Křesťané nenavštěvující církev: 72 48
Celkem:   963   1011