Logo banner

Vítame Vás na stránkach NoemiZoznamka Noemi je tu od roku 2002 už 19 rokov pre Vás – pre nezadaných kresťanov, ktorí hľadajú svojho životného partnera. Je pre tých, ktorí – povedané slovami Biblie – hľadajú manžela/manželku od Hospodina.

Istota zoznámenia? Nie. Ale možnosť áno!
 • Boli by sme veľmi radi, keby sme Vám mohli sľúbiť, že svojho životného partnera iste nájdete práve tu; to by však od nás nebolo poctivé, lebo pravda je taká, že nikto vopred nevie, kde svojho budúceho manžela/manželku nájde. Máme ale veľkú radosť z toho, že mnohí kresťania tu svojho životného partnera skutočne nachádzajú.
 • Či už teda toho pravého/pravú nájdete tu alebo niekde inde, veríme, že prihlásenie do Noemky Vám každopádne prinesie veľa nových skúseností na Vašej ceste hľadania a zoznamovania.
Cesta dlhodobého hľadania radšej ako rýchly a neistý výsledok
 • Odporúčame nezadaným zvoliť cestu dlhodobého hľadania partnera. Tzn. neusilovať nájsť partnera čo najrýchlejšie a za každú cenu ani v situácii, keď nie ste už zrovna najmladší a nechcete už byť sami.
 • Ide totiž o výsledok a nie o to, ako rýchlo partnera nájdeme.
 • Ako si s ňou / s ním budeme rozumieť? Budeme sa mať radi? Budú naše životné plány podobné? Alebo to bude len samá hádka prameniaca z rôznych predstáv o živote?
Doprajme sebe i druhým dosť času a pokoja na hľadanie a rozhodovanie
 • Nenechajme sa tlačiť časom, ľuďmi ani okolnosťami. Registrácia v zoznamke Noemi je z týchto dôvodov časovo neobmedzená – môžete byť prihlásený/á ľubovoľne dlho, kým nenájdete toho pravého/pravú.
 • Svoju registrácii môžete kedykoľvek prerušiť a následne ju znova bezplatne obnoviť.
Povzbudenie k hľadaniu, inšpirácie do živého vzťahu s Kristom
 • Povzbudenie a inšpiráciu môžete načerpať z rôznych podnetov, biblických odporúčaní a ďalších textov. Uvádzame námety k prehĺbeniu viery a vzťahu s Bohom. Lebo živý vzťah so živým Ježišom Kristom je tým skutočným pravým základom a predpokladom toho, aby nás Boh v našom živote – aj pri hľadaní životného partnera – mohol viesť a aby sme nachádzali to, čo máme nájsť.
Pobyty pre nezadaných a ďalšie akcie, ďalšie zoznamky
 • Uvádzame tu informácie o pobytoch pre nezadaných, ktorých sa môžete zúčastniť alebo ich môžete sami naplánovať a pridať do tejto ponuky.
 • Našim užívateľom odporúčame hľadať zároveň aj v ďalších kresťanských zoznamkách a na rôznych pobytoch – všeobecne tam, kde sa nezadaní veriaci vyskytujú.
 • Keď využijete tieto aj ďalšie možnosti hľadania, iste nájdete veľa nových priateľov a známych, spoznáte mnohých hľadajúcich alebo aj celé skupiny nezadaných a jedného dňa s Božou pomocou nájdete toho „pravého“, tú „pravú“ – manžela/manželku od Hospodina :-)
Pre koho sú služby určené
 • Naše služby sú pre veriacich zo všetkých cirkví a kresťanských zborov zo Slovenskej a Českej republiky.
 • Nemôžu sa prihlásiť ľudia, ktorí patria k tzv. sektám (pozri ďalšie informácie) a nemôžu sa prihlásiť ani osoby, ktoré hľadajú – v rozpore s Božím Slovom – partnera/partnerku rovnakého pohlavia.


         Milí priatelia!

Či už hľadáte životného partnera či nehľadáte, či ste v akejkoľvek životnej situácii, veríme, že Noemka Vám bude prinášať úžitok. Dúfame, že tu zakaždým nájdete niečo, čo Vám pomôže vidieť Vašu situáciu z nového uhla pohľadu; niečo, čo Vás na ceste s Pánom Ježišom, po ktorej idete, povzbudí, poteší a čo Vás bude inšpirovať do ďalších krokov, ktoré sú pred Vami!


Prajeme Vám pokojný deň prežitý v Božej blízkosti!