Logo banner

Adopcia a pestúnska starostlivosť


V Slovenskej a Českej republike vyrastá takmer 20 tisíc opustených detí v detských domovoch a ďaľších ústavoch sociálnej starostlivosti.

Deti z detských domovov prežijú detstvo a dospievanie bez rodiny, nepoznajú rodičovskú lásku, pocit bezpečia ani zodpovednosť za druhých. Ale zo všetkého najviac im chýbajú ľudia, ktorých by mohli milovať a ktorí by milovali ich – mama a otec.

Uvádzame kontakty na organizácie, ktoré pomáhajú vytvárať pre opustené deti iný domov, než je ústav zvaný „detský domov“; organizácie, ktoré pomáhajú adoptívnym a pestúnskym rodinám.