Logo banner

Z historie Noemi


2002

Seznamku Noemi provozujeme od roku 2002.

Co bylo motivem k jejímu založení? V České a Slovenské republice je několik tisíc farností, křesťanských sborů a společenství věřících, v nichž jsou mnozí nezadaní křesťané hledající životního partnera; vzájemně se ale většinou neznají a za běžných okolností nemají mnoho příležitostí setkat se. Seznamka proto chce pomáhat vytvářet příležitosti k setkávání.

Česká republika bohužel stále ještě patří mezi nejvíce ateistické země světa. To má mnoho velmi závažných důsledků téměř ve všech oblastech života. Ani oblast seznamování z toho není vyňata. Křesťané v naší zemi, kteří by rádi našli vhodného životního partnera, jsou oproti nevěřícím – co se týká počtu možných protějšků – velmi znevýhodněni. Na druhou stranu bychom si však jako křesťané měli být vědomi především velkých výhod, které máme: křesťané jsou Božími dětmi, a tak si mohou být jisti Boží pomocí. To se samozřejmě týká i hledání životního partnera…

Lidé zaregistrovaní v seznamce mají kontakty ostatních přihlášených, s nimiž vzájemně splňují zadané požadavky. Mezi nimi mohou hledat svého žvotního partnera.

Přihlášením do seznamky a účastí na pobytech pro nezadané vlastně dáváte najevo ostatním nezadaným, že někoho hledáte, a otvíráte si tak další cesty a možnosti k poznávání nových lidí.

2003 – 2004

V seznamce bylo přihlášeno přibližně 500 lidí.

Na základě častých podnětů nezadaných jsme uspořádali Předvánoční víkendový pobyt, který byl naším prvním seznamovacím pobytem. Zúčastnilo se kolem 70 zájemců.

V roce 2003 založili manželé Kollárovi ve spolupráci s námi slovenskou Noemi. V letech 2003–2006 pak fungovaly dvě samostatné seznamky, česká a slovenská Noemi.

V roce 2004 jsme zorganizovali tři pobyty pro nezadané: dva byly víkendové na Českomoravské vysočině a letní týdenní pobyt byl ve Vysokých Tatrách.

2005

Opět proběhlo několik pobytů: dva víkendové na Českomoravské vysočině, týdenní ve Vysokých Tatrách a týdenní lyžařský v Krkonoších.

2006

V roce 2006 došlo ke sloučení české a slovenské Noemi.

Zájemci se mohli zúčastnit dalších čtyř pobytů: dvou víkendových a dvou týdenních. Zimní týdenní se uskutečnil v Krkonoších a letní týdenní ve Vysokých Tatrách.

2007 – 2008

V roce 2007 jsme zahájili internetovou registraci, která uživatelům přinesla (oproti původní poštovní registraci) řadu výhod.

Uspořádali jsme čtyři pobyty: dva víkendové na Horalce v Orlických horách a dva týdenní – lyžařský na Benecku v Krkonoších a letní na Šumavě. V následujícím roce (2008) proběhl víkendový pobyt v Domě setkávání v Rychlebských horách a dva týdenní pobyty: zimní lyžařský v Krkonoších a letní opět na Šumavě.

2009

V květnu se uskutečnil již druhým rokem pobyt v Rychlebských horách. V srpnu, již třetím rokem, jsme zorganizovali šumavský týdenní pobyt. V listopadu potom znovu čtyřdenní pobyt v Rychlebských horách.

2010 – 2014

Se skupinou křesťanů z různých církví pravidelně organizujeme čtyřdenní jarní nebo podzimní pobyt v Domě setkávání v Rychlebských horách.

2015 – 2024

V seznamce je přihlášeno kolem 1500 křesťanů hledajících svého životního partnera.