Logo banner
Z lásky, z rozumu, nebo přes seznamku? :-)Láska, nebo rozum?

Nezadaní si takové otázky právem kladou. Je to jedna ze základních otázek vztahů i života obecně. Oženit se / vdát se z lásky, či z rozumu? Jistě si každý přejeme, aby to bylo z lásky…

Ano, souhlasíme tedy, z lásky! Ale dodejme, že pokud ta láska je opravdová, pak ani správně uvažující rozum (či spíše moudrost) nebude proti. Skutečná láska a moudrost nebudou proti sobě, ale vzájemně se doplní a podpoří. Když budou v souladu, je splněn jeden ze základních předpokladů dobrého vztahu.


Neváhej a udělej, co právě cítíš?

„Chceš se oženit/vdát z lásky? Tak hlavně moc neváhej a udělej, co právě cítíš. Udělej, po čem toužíš, a neodkládej to!“ Už vám někdo dal takovou radu? Možná to s vámi dotyčný myslel dobře, ale řídit se tím by bylo velké riziko, či spíše velký hazard.

Otázka lásky / či rozumu vyvolává v nezadaných pocity strachu: „Nechci se oženit/vdát z rozumu! To raději udělám nějakou hloupost, ale bude to aspoň z lásky.“ Mnozí takto podvědomě uvažují – a ejhle, máme na světě docela velký problém… Pak není divu, že dnes je tolik nespokojených manželství a tolik párů se rozvádí. Příčin samozřejmě existuje celá řada. Přesto bychom v mnoha případech našli důvody neúspěchu v ukvapeném rozhodnutí typu „to raději udělám nějakou hloupost, ale z lásky“.

Tak se tedy stalo: udělali hloupost. Ale možná to ani nebylo z lásky… Při vstupu do manželství si samozřejmě mysleli, že to láska je. Možná ale šlo jen o krátkodobé pocity zamilovanosti, které se s láskou tak snadno zamění. Zamilovanost je nestálá a vrtkavá, jeden den ji cítíme, druhý den už ne… Vstoupili do manželství, znali se jen málo, o svém rozhodnutí dlouho nepřemýšleli… Krátce po svatbě pocity zamilovanosti vyprchaly. A co teď?


Poznáme, co je láska?

Křesťanský manželský poradce Walter Nitsche v knize Je to ta pravá? píše: „Bez lásky manželství nefunguje. V tom se většina z nás shodne. Ano, téměř všichni zamilovaní jsou přesvědčeni, že jediný a nejdůležitější předpoklad pro manželský vztah je láska. Bez lásky není manželství. To souhlasí! Avšak proč je tolik z lásky uzavřených manželství nešťastných? Důvodem je, že člověk neví, co je láska! Zamilovanost sama o sobě není láskou. Láska není ani horká krev nebo pocit, že se vznáším, ani neutuchající touha. A už vůbec nemůžeme mluvit o lásce, když motivem pro vztah je strach nezůstat sám nebo touha po teplém hnízdečku. V těch případech je milováno vlastní ego, jde hlavně o snahu uspokojit svá vlastní přání…“

Samozřejmě souhlasíme s tvrzením: „z lásky!“ Ale za předpokladu, že budeme schopni pravou lásku POZNAT, až přijde. Že ji budeme schopni ROZEZNAT od všelijakých nestálých a povrchních pocitů zamilovanosti, rozeznat od nejrůznějších pocitů sympatií a náklonností, které se tak snadno zamění se skutečnou láskou. Jak snadno se nás takové nejrůznější pocity mohou zmocnit – avšak s opravdovou láskou většinou nemají mnoho společného.


Láska přes seznamku

A teď ke třetí části nadpisu článku: „… nebo přes seznamku?“

Seznamky jsou dnes celosvětově velmi využívány. Přesto někteří lidé jsou k nim pořád ještě skeptičtí a kladou si otázku, zda přes seznamky mohou vznikat opravdu dobré vztahy a kvalitní manželství.

Nejprve na tuto otázku odpovíme, pak to zkusíme vysvětlit. Tak tedy: ANO! Přes seznamky vzniká velmi mnoho výborných vztahů a kvalitních manželství.

Proč? Protože není podstatné, KDE jsme svého životního partnera potkali. Podstatné je, JAKÝ ten vztah bude.

Dobré vztahy a kvalitní manželství vznikají mnoha různými cestami. Kde všude mohu potkat svého budoucího životního partnera? Je mnoho možností. A jednou z nich – a to zcela rovnocennou možností – jsou seznamky. Navíc seznamky mají oproti jiným způsobům seznamování jednu obrovskou výhodu: jsou v nich shromážděny informace stovek nebo tisíců přihlášených osob – těch, kteří jsou všichni ve stejné situaci – všichni na stejné lodi – všichni hledají životního partnera.

Jsme křesťané, proto je naše hledání v jedné věci specifické: hledáme životního partnera pouze mezi křesťany. Kde křesťany ale můžeme potkat? Bohužel zatím nejsou všude kolem nás, jsou jen někde – potkáme je ve své církvi / křesťanském sboru, v dalších církvích nebo na různých dalších místech, kde se scházejí křesťané… a tím to končí, mnoho dalších možností není. A právě to je důvod, proč KŘESŤANSKÉ SEZNAMKY – to je jejich smysl.


Následovat Pána – a on nás povede

„Nebeský Otče, jaký je TVŮJ plán pro můj život? Tady jsem – pošli mě! Toužím naplnit tvou vůli, toužím ti sloužit celým svým srdcem a ze vší své síly. Jestli mi na té cestě dáš manžela/manželku, budu moc rád. Avšak mou největší touhou je milovat tě a sloužit ti po všechny dny mého života!“ … Takto nějak se můžeme modlit, pokud to vyjadřuje touhu našeho srdce. Bůh slyší upřímné modlitby a On je věrný. On slyší každé naše slovo, dokonce každou naši myšlenku.

Než začneme hledat, je dobré se zamyslet nad tímto: Chceš tady na zemi být především pro Boha? Nebo si chceš žít život sám pro sebe? Podle toho totiž budeš dělat spoustu jednotlivých rozhodnutí, podle toho se budeš rozhodovat i ve věci hledání životního partnera.

Chceš být opravdovým Božím služebníkem? Nebo si žiješ jen sám/sama pro sebe, a k tomu navíc chceš, aby ti Bůh požehnal dobrým manželem/manželkou?

Když máme Pána Ježíše vskutku na prvním místě, pak mu svěříme i své hledání životního partnera. Pak se můžeme spolehnout, že Bůh nás povede a že budeme nacházet to, co máme najít.