Logo banner
Pavlína a Roman


Milá Noemko a všichni, kteří hledáte toho pravého nebo tu pravou :-)

Děkujeme seznamce, že dává tuto možnost všem opravdu hledajícím věřícího partnera. My s Romanem jsme se zde potkali na vašich internetových stránkách, každý trochu vnitřně rozbitý z životních partnerských peripetií. Roman vdovec a já rozvedená s církevní anulací předchozího sňatku. Vzájemným nasloucháním a pomalu rostoucími sympatiemi jeden ke druhému se počal náš přátelský a záhy partnerský vztah. Zjistili jsme, že se nám líbí stejné, nebo podobné věci… Pro nás pro oba je důležitý a na prvním místě vztah s Bohem.

Rozdíl mezi námi ale spočíval v tom, že jsme každý z úplně jiného církevního prostředí, tj. katolického a protestantského. Přesto tento rozdíl, který se zpočátku jevil velký, nebránil tomu, že jsme se před půl rokem vzali a zpečetili naši lásku sňatkem.

Dodávám, že oddávajícími a přítomnými na svatbě byli představitelé z obou církví. Věříme a viděli jsme i v praxi, že náš sňatek byl zároveň povzbuzením pro vzájemný dialog a přátelství odlišných církví. To se děje i nadále například tak, že na vesnici, kam jsem se přistěhovala za manželem, sympatizuji s paní farářkou z jeho církve a ona se mnou, dokonce si mne vybrala i za pastorační pracovnici pro jejich křesťanský sbor. Přičemž ale zůstávám ve své církvi. Nic mi nebrání a věřím, že Duch svatý spojuje a koná a dělá nemožné možným…

Pozn.: Přestože Pán Ježíš je jenom jeden a je stejný pro všechny křesťany ze všech církví (Ježíš Kristus je tentýž včera, dnes i na věky, Žd 13,8), jsme si vědomi toho, že seznámení mezi katolíky a protestanty v některých případech je vhodné, v jiných ne. Není na to obecný návod a jde především o to, jak koho Bůh vede. V našem případě to bylo takto a jsme za to Bohu moc vděčni.

Miluji svého muže a děkuji mu tímto za vše dobré i za to, co přijde, a věřím, že to ve vzájemné úctě a lásce a s pomocí Boží dobře zvládneme. Máme dohromady čtyři dospělé děti a moc se těšíme i na vnoučátka :-)

„Chvalme Pána, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá na věky…“

Pavlína a Roman