Logo banner
Marta a OndrejDobrý deň,

touto cestou sa Vám chceme poďakovať za možnosť zoznámenia. Sme vďační Pánovi, že sme na Vašej stránke našli jeden druhého a môžeme potvrdiť, že láska kvitne v každom veku. Svoju vzájomnú lásku sme spečatili 7.5.2022 sobášom v AC Senica. Veríme, že Pán nás povedie životom a budeme požehnaním pre našich 7 detí a pre najbližšie okolie. Sláva Bohu, On činí všetko nové. „Nespomínajte predchádzajúce veci a o dávnych nerozmýšľajte. Hľa, robím čosi nové, teraz to klíči, či to nebadáte? Áno, urobím cestu na púšti a rieky na pustatine.“ Izaiáš 43:18‭-‬19

V Božej láske

Marta a Ondrej