Logo banner
Děkuji za seznámeníDobrý den, chci Vám tímto z celého srdce poděkovat. Prostřednictvím Vás jsem se seznámila s mužem, který stejně jako já miluje Pána a chceme společně naplnit Boží plán v našich životech.

Přeji požehnání a ještě jedno VELKÉ DÍKY!

Miluše


PS: Jsem vděčná za Vaši účast na díle evangelia od prvního dne až doposud. A jsem si jista, že ten, který ve Vás dobré dílo započal, dobré dílo dokoná až do dne Ježíše Krista. (Filipským 1,5–6)