Logo banner
Tomáš a Majka


Dobrý deň, po troch mesiacoch manželstva by sme Pánovi i Vám radi vyjadrili svoju vďaku za to, že sme sa našli prostredníctvom Vašej zoznamky. Nech Pán požehná Vašu službu.

Tomáš a Majka