Logo banner
Rychlebské hory 2013


Ahojte sestry a bratia v Pánovi Ježišovi! V prvom rade ďakujem Pánovi, že bol a je stále s nami aj na Travnej. Že sa oslavuje v živote každého z nás iným spôsobom. Po odchode z Travnej som rýchlo vhupol do môjho stereotypného života. Posolstvá z prednášok a rozhovorov s Vami vo mne dlhšie doznievali. Z každej prednášky a svedectva som si niečo odniešol, to čo ma oslovilo a dotklo sa mojho srdca. Svedectvo manželov Graumannovcov bolo veľmi silné.

Negatívne hodnotím reakcie niektorých nás na niektoré situácie alebo vyslovené slová. Ale určite aj v týchto veciach nás chcel Pán niečomu naučiť... Aj vzájomnej láske, tolerancii, odpúšťaniu...

Pozitívne hodnotím snahu organizátora Vláďu a jeho týmu (ľudí ktorých poveril...). Za čo im patrí aj moja vďaka.

Moja vďaka patrí aj muzikantom a spevákom chválovej skupinky.

Najviac sa ma dotklo obrátenie Ivetky. Za čo patrí chvála Pánovi.

Prekvapilo ma hodnotenie organizátorov, že sme boli jedna z najlepších skupín. Pripomienky zatial nemám. S jednou dámou z pobytu komunikujem viac. Či sa náše priateľstvo bude prehlbovať to záleží od viacerých faktorov. Všetkým prajem milostiplné a požehnané vianočné sviatky.

P. L.

=====