Logo banner
V objatí svojho Pána
ŽIVOT

Musíš rozumieť, že je to všetko o BOHU.

Všetko, čo robíme, či sedíme, či pijeme, či chválime – je to na oslavu PÁNA.

Ten, ktorý nás stvoril na SVOJ obraz – vložil do nás SVOJ odkaz: že nás miluje!

A náš život sa zrazu stáva krásny – nádherný, keď to, čo do nás vložil, z nás vychádza.

Je to na oslavu nášho BOHA – a láska, radosť, pokoj sa dostáva.

Život má zmysel, BOH je tvorca, je dokonalý vo SVOJEJ kráse a nádhere – úžasný. Čo robí, je dobré, je krásne, je to pre náš život jasné.

Miluj BOHA a miluj blížneho svojho ako seba samého, v tom je plnosť zákona.

Rozmýšľaj denne o živote s PÁNOM – vtedy porozumieš. Keď všetko, čo máš – odovzdáš BOHU a JEMU lásku – lásku – lásku, ktorú ti dal, do teba a tvojho života, keď mu budeš prejavovať. JEHO oslavovať – chváliť – velebiť a vďaku každý deň dávať. To je to jediné, čo mu môžeme dať.


MODLITBA

To sú tie krásne chvíle strávené na kolenách, v objatí nebeského OTCA.

ON nás úžasne miluje – tak nám svoju lásku zjavuje a prejavuje.

Len príď k NEMU, vyznaj – nezamlčuj svoje prestúpenia – a hneď uvidíš, že máš odpustené, a do tvojho života vstúpi LÁSKA – RADOSŤ – POKOJ a tvoj OTECKO ťa uchopí do náručia Svojej Slávy.

Buď úprimný a nezadržuj – vylej pred NÍM srdce, veď len ON – ON ti pomôže!

V ŇOM skladaj nádej a prijmeš to, o čo prosíš – ON ti dá.

Buď úprimný a priamy – nezadŕžaj to, čo ťa trápi – vylej svoj žiaľ – ON je lekár – ON ti pomôže.

BOŽÍ SYN tým prešiel, ON ti rozumie a v pravý čas pomôže – len mu ver!

Buď ako dieťa, „NEBESKÉ DIEŤA“. ON o tebe vie, preto ti pomôže.

Chváľ ho – vzývaj – vďaku vzdávaj, ver mu – ON ti pomôže.

ON je tvorcom a milujúcim láskavým Otcom.


PIESEŇ V OBJATÍ

V objatí lásky usínam, môj PANE, o Tebe rozmýšľam, o mojom milovanom.

V objatí lásky vstávam a NEBESKÚ lásku svojho milovaného OCKA prijímam.

V objatí lásky chodím a do očí môjho TATKU hľadím a BOŽIE Slovo vidím.

V objatí lásky celý svet vidím – žehnám mu a svojmu TATKOVI verím.

V objatí lásky cítim BOŽIU milosť a zvrchovanosť, ktorá ma robí múdrym a priamym.

V objatí lásky rodinu – manželku – deti a vnukov vidím a láskavého nebeského OCKA vnímam, o ŇOM dňom a nocou rozjímam – JEMU verím a JEHO ľúbim.

VEĎ ON JE LÁSKA – LÁSKA DOKONALÁ – KTORÝ DRŽÍ CELÝ VESMÍR ZLADENÝ – DOKONALÝ – KRÁSNY – VZNEŠENÝ.

ON je strojcom – tvorcom všetkých vecí, ktoré vidíme – cítime – vnímame – počujeme a konáme.

My sami sme v ŇOM – ON v nás, on je samotná láska všetkého stvorenstva, je to ON – náš MILUJÚCI – DLHOZHOVIEVAJÚCI – ODPUŠŤAJÚCI – LÁSKAVÝ – NEŽNÝ – VERNÝ – PRIAMY – a NÁDHERNÝ v celej podstate i samotnej galaxii vesmíru, NEKONEČNÝ a VEČNE MILUJÚCI NÁS.

OTECKO – BOH – jeho meno je – H O S P O D I N.brat Milan