Logo banner

Aktuálne počty prihlásených osôb v zoznamke Noemi


Dnes: 22.09.2023
Celkom aktívne prihlásených osôb 1489
Z toho mužov 739 50 %
žien 750 50 %
Vo vekových skupinách:   MUŽI   ŽENY
18 - 25 12 13
26 - 30 41 27
31 - 40 205 180
41 - 50 266 290
51 - 60 150 149
61 a viacej 65 91
Celkom:   739   750
Počet mužov Česko: 526
Slovensko: 211
iné krajiny: 2
Počet žien Česko: 384
Slovensko: 362
iné krajiny: 4
Celkom:   739   750
Podľa vyznania:
Katolícke: 469 424
Evanjelické: 72 89
Evangelikálneho typu: 101 131
Charizmatického typu: 37 77
Kresťania nenavštevujúci cirkev: 60 29
Celkom:   739   750