Logo banner

Aktuálne počty prihlásených osôb v zoznamke Noemi


Dnes: 08.05.2021
Celkom aktívne prihlásených osôb 2009
Z toho mužov 960 48 %
žien 1049 52 %
Vo vekových skupinách:   MUŽI   ŽENY
18 - 25 10 12
26 - 30 55 48
31 - 40 319 263
41 - 50 332 406
51 - 60 165 201
61 a viacej 79 118
Celkom:   960   1048
Počet mužov Česko: 664
Slovensko: 293
iné krajiny: 3
Počet žien Česko: 608
Slovensko: 438
iné krajiny: 3
Celkom:   960   1049
Podľa vyznania:
Katolícke: 619 595
Evanjelické: 98 120
Evangelikálneho typu: 118 185
Charizmatického typu: 51 98
Kresťania nenavštevujúci cirkev: 74 51
Celkom:   960   1049