Logo banner

Aktuálne počty prihlásených osôb v zoznamke Noemi


Dnes: 26.10.2021
Celkom aktívne prihlásených osôb 2002
Z toho mužov 949 47 %
žien 1053 53 %
Vo vekových skupinách:   MUŽI   ŽENY
18 - 25 12 15
26 - 30 53 44
31 - 40 322 258
41 - 50 332 415
51 - 60 154 204
61 a viacej 76 117
Celkom:   949   1053
Počet mužov Česko: 655
Slovensko: 292
iné krajiny: 2
Počet žien Česko: 611
Slovensko: 439
iné krajiny: 3
Celkom:   949   1053
Podľa vyznania:
Katolícke: 612 589
Evanjelické: 97 129
Evangelikálneho typu: 118 184
Charizmatického typu: 51 101
Kresťania nenavštevujúci cirkev: 71 50
Celkom:   949   1053