Logo banner

Aktuálne počty prihlásených osôb v zoznamke Noemi


Dnes: 05.10.2022
Celkom aktívne prihlásených osôb 1787
Z toho mužov 898 50 %
žien 889 50 %
Vo vekových skupinách:   MUŽI   ŽENY
18 - 25 9 12
26 - 30 44 29
31 - 40 281 210
41 - 50 327 350
51 - 60 168 185
61 a viacej 69 103
Celkom:   898   889
Počet mužov Česko: 599
Slovensko: 297
iné krajiny: 2
Počet žien Česko: 452
Slovensko: 434
iné krajiny: 3
Celkom:   898   889
Podľa vyznania:
Katolícke: 581 507
Evanjelické: 87 104
Evangelikálneho typu: 117 153
Charizmatického typu: 48 84
Kresťania nenavštevujúci cirkev: 65 41
Celkom:   898   889