Logo banner

Aktuálne počty prihlásených osôb v zoznamke Noemi


Dnes: 26.02.2024
Celkom aktívne prihlásených osôb 1457
Z toho mužov 761 52 %
žien 696 48 %
Vo vekových skupinách:   MUŽI   ŽENY
18 - 25 7 4
26 - 30 39 30
31 - 40 193 152
41 - 50 291 241
51 - 60 154 172
61 a viacej 77 97
Celkom:   761   696
Počet mužov Česko: 551
Slovensko: 208
iné krajiny: 2
Počet žien Česko: 380
Slovensko: 312
iné krajiny: 4
Celkom:   761   696
Podľa vyznania:
Katolícke: 480 384
Evanjelické: 74 91
Evangelikálneho typu: 104 121
Charizmatického typu: 38 71
Kresťania nenavštevujúci cirkev: 65 29
Celkom:   761   696