Logo banner

Aktuálne počty prihlásených osôb v zoznamke Noemi


Dnes: 04.08.2021
Celkom aktívne prihlásených osôb 2010
Z toho mužov 949 47 %
žien 1061 53 %
Vo vekových skupinách:   MUŽI   ŽENY
18 - 25 12 16
26 - 30 53 48
31 - 40 318 265
41 - 50 335 413
51 - 60 156 202
61 a viacej 75 117
Celkom:   949   1061
Počet mužov Česko: 651
Slovensko: 296
iné krajiny: 2
Počet žien Česko: 619
Slovensko: 439
iné krajiny: 3
Celkom:   949   1061
Podľa vyznania:
Katolícke: 611 593
Evanjelické: 95 130
Evangelikálneho typu: 120 183
Charizmatického typu: 50 103
Kresťania nenavštevujúci cirkev: 73 52
Celkom:   949   1061