Logo banner

Aktuálne počty prihlásených osôb v zoznamke Noemi


Dnes: 07.02.2023
Celkom aktívne prihlásených osôb 1784
Z toho mužov 888 50 %
žien 896 50 %
Vo vekových skupinách:   MUŽI   ŽENY
18 - 25 9 11
26 - 30 37 27
31 - 40 249 197
41 - 50 336 356
51 - 60 178 190
61 a viacej 79 115
Celkom:   888   896
Počet mužov Česko: 591
Slovensko: 295
iné krajiny: 2
Počet žien Česko: 458
Slovensko: 434
iné krajiny: 4
Celkom:   888   896
Podľa vyznania:
Katolícke: 577 501
Evanjelické: 88 109
Evangelikálneho typu: 114 156
Charizmatického typu: 44 86
Kresťania nenavštevujúci cirkev: 65 44
Celkom:   888   896