Logo banner

Aktuálne počty prihlásených osôb v zoznamke Noemi


Dnes: 18.05.2022
Celkom aktívne prihlásených osôb 1931
Z toho mužov 922 48 %
žien 1009 52 %
Vo vekových skupinách:   MUŽI   ŽENY
18 - 25 9 14
26 - 30 46 27
31 - 40 284 232
41 - 50 334 399
51 - 60 174 213
61 a viacej 75 124
Celkom:   922   1009
Počet mužov Česko: 629
Slovensko: 291
iné krajiny: 2
Počet žien Česko: 569
Slovensko: 437
iné krajiny: 3
Celkom:   922   1009
Podľa vyznania:
Katolícke: 604 577
Evanjelické: 87 122
Evangelikálneho typu: 118 169
Charizmatického typu: 48 91
Kresťania nenavštevujúci cirkev: 65 50
Celkom:   922   1009