Logo banner

Aktuální počty přihlášených osob v Seznamce Noemi


Dnes: 08.05.2021
Celkem aktivně přihlášených osob: 2009
Z toho mužů 960 48 %
žen 1049 52 %
Ve věkových skupinách:   MUŽI   ŽENY
18 - 25 10 12
26 - 30 55 48
31 - 40 319 263
41 - 50 332 406
51 - 60 165 201
61 a více 79 118
Celkem:   960   1048
Počet mužů Česko: 664
Slovensko: 293
jiné země: 3
Počet žen Česko: 608
Slovensko: 438
jiné země: 3
Celkem:   960   1049
Podle vyznání:
Katolické: 619 595
Evangelické: 98 120
Evangelikálního typu: 118 185
Charizmatického typu: 51 98
Křesťané nenavštěvující církev: 74 51
Celkem:   960   1049