Logo banner

Kontaktné informácie


Noemi – zoznamka pre kresťanov
Na Mušce 1124
534 01 Holice, Česká republika

Tel./SMS: +420 777 222 877
E-mail: info@noemka.com


Bankové spojenie:

Slovenská republika:
ČSOB Bratislava
Č. účtu: 4003889982 / 7500
IBAN: SK44 7500 0000 0040 0388 9982
SWIFT/BIC: CEKOSKBX

Česká republika:
ČSOB Holice
Č. účtu: 272144163 / 0300
IBAN: CZ43 0300 0000 0002 7214 4163
SWIFT/BIC: CEKOCZPP