Logo banner

Cíle a záměry NoemkyMotivovat do živého vztahu s Bohem
Povzbuzovat k hledání Božích plánů
Vytvářet příležitosti k setkávání