Logo banner

Zoznámené dvojice


Niektoré príbehy úspešne zoznámených párov, ktoré sa našli prostredníctvom Noemky. (Uverejnené s ich súhlasom na našich stránkach alebo vo Spravodajoch Noemi.)


Staršie príbehy: