Logo banner

Z histórie Noemi


2002

Zoznamka Noemi funguje od roku 2002.

Čo bolo motívom k jej založeniu? V Českej a Slovenskej republike je niekoľko tisíc kresťanských zborov, farností a spoločenstiev veriacich, v ktorých sú mnohí hľadajúci si životného partnera. Vzájomne sa ale väčšinou nepoznajú a za bežných okolností majú len málo príležitostí sa stretnúť. Zoznamka pomáha vytvárať príležitosti na stretávanie sa.

Česká republika bohužiaľ stále patrí k najviac ateistickým krajinám. Kresťania, ktorí by radi našli vhodného životného partnera, sú tak oproti neveriacim – čo sa týka počtu možných proťajškov – značne znevýhodnení. Na druhú stranu, kresťania sú Božími deťmi, a preto si môžu byť istí Božou pomocou aj pri hľadaní životného partnera, čo je samozrejme veľkou výhodou.

Ľudia registrovaní v zoznamke majú kontakty na ostatných prihlásených, s ktorými vzájomne spĺňajú zadané požiadavky. Prihlásením do zoznamky a účasťou na pobytoch pre nezadaných dávate najavo ostatným nezadaným, že hľadáte životného partnera, a otvárate si tak ďalšie cesty a možnosti k poznávaniu nových ľudí.

2003 – 2004

V zoznamke bolo prihlásených cca 500 hľadajúcich. Na základe častých podnetov sme usporiadali Predvianočný víkendový pobyt, ktorý bol naším prvým zoznamovacím pobytom. Pricestovalo asi 70 záujemcov.

V roku 2003 založili manželia Kollárovci slovenskú Noemi. V rokoch 2003–2006 potom fungovali dve samostatné zoznamky, česká a slovenská Noemi.

V roku 2004 sme zorganizovali tri pobyty; dva boli víkendové na Českomoravskej vysočine a letný týždenný bol vo Vysokých Tatrách.

2005

Prebehli dva víkendové pobyty na Českomoravskej vysočine, týždenný vo Vysokých Tatrách a týždenný lyžiarsky v Krkonošiach.

2006

V roku 2006 sa obe Noemky, česká a slovenská, zlúčili.

Záujemcovia sa mohli zúčastniť štyroch ďalších pobytov – dvoch víkendových a dvoch týždenných. Zimný týždenný sa uskutočnil v Krkonošiach a letný vo Vysokých Tatrách.

2007 – 2008

V roku 2007 sme zahájili internetovú registráciu, ktorá užívateľom priniesla viacero výhod.

Usporiadali sme štyri pobyty; dva víkendové na Horalke v Orlických horách a dva týždenné – lyžiarsky na Benecku v Krkonošiach a letný na Šumave. V nasledujúcom roku prebehol víkendový pobyt v Dome setkávání v Rychlebských horách a dva týždenné pobyty: zimný lyžiarsky v Krkonošiach a letný opäť na Šumave.

2009

V máji sa uskutočnil druhý krát pobyt v Rychlebských horách. Potom v auguste, už tretí krát, týždenný šumavský pobyt, a v novembri znova štvordenný pobyt v Rychlebských horách.

2010 – 2014

So skupinou kresťanov z rôznych cirkví pravidelne organizujeme štvordenný jarný alebo jesenný pobyt v Dome setkávání v Rychlebských horách.

2015 – 2024

V zoznamke je prihlásených okolo 1500 kresťanov hľadajúcich svojho životného partnera.