Logo banner
Rychlebské hory 2012


Na podobné akci jsem byla poprvé. Odjížděla jsem velmi povzbuzená, občerstvená a posilněná ve svém vztahu s Ježíšem. Už jen to - trávit společný víkend s křestany - bylo nádherné. Prostředí je velmi malebné, určitě bych se tam ráda vrátila. Ráda bych touto cestou poděkovala všem organizátorům i pomocníkům, kteří se na této akci podíleli. Bylo to moc prima.

Děkuji a přeji krásné a požehnané Vánoce plné lásky a pokoje Kristova.

B.

=====

Ohlas a zároveň Novoroční přání

Milí účastníci pobytu Travná 2012. Vůbec jsem neměla v plánu něco psát, ale přes Vánoce mě napadaly k pobytu některé věci, tak si dovoluji Vás oslovit. Budu psát o duchovních aspektech pobytu.

Zpětně mi došlo, že mnoho účastníků přijelo proto, že BYLI ŽÍZNIVÍ PO BOŽÍCH VĚCECH, chtěli zažít novou duchovní zkušenost. Z hodnocení pobytu také vyplynulo, že v tomto bodě možná někteří zažili určité zklamání, nebo čekali víc, a nedostali...

Chci Vás povzbudit, abyste to přesto vy, kteří žízníte, nevzdávali. Už ten fakt, že žízníte, je nádherný začátek k hledání vztahu s Bohem. „Blaze těm, kdo hladovějí a ŽÍZNÍ...“ říká náš Pán. (Mt 5, 6).

A také Vám chci říct, abyste pochopili, že skrze nás lidi vždy zažijete nějaké zklamání, neúplnost. Každý z nás je poznamenán hříchem, máme svou „achilovu patu", a to se nutně projevuje ve všem, co děláme. I na křesťanském pobytu. Nenechte se tím zklamat, znechutit, otrávit. Nikdo z nás není bezchybný superman.

Chcete-li ČISTOU, ŽIVOU VODU, musíte jít k Bohu. Jen On jediný ji má, protože je svatý a bez hříchu. Můj nový kalendář má na leden citát : „Potom mi ukázal řeku s vodou živou, jasnou jako křišťál, tekoucí z Božího a Beránkova trůnu.“ (Zj 22,1).

Tak nás zvu všechny v r. 2013 co nejčastěji k modlitbě, v klanění, před Boží trůn, ke zdroji živých vod a přeji mnoho duchovního občerstvení a posily z těch chvil před Pánem na kolenou.

S pozdravem J.

=====

Ahoj :-)

za sebe můžu říci, že se mi tam líbilo! MOC! S některými účastníky jsem mluvil a stěžovali si, že tam jeli za účelem se seznámit, podle některých tam vázla nějaká ta seznamovací aktivita... Ale ať se to udělá jakkoliv, nikdy nebudou všichni na 100% spokojeni, každý/á si najde něco...

L.

=====

Z pobytu jsem si odvezla i slova vyučování, která mě velmi oslovila. Ta vyučování byla velmi dobrá (zvláště slova Milana Glombíčka), i beseda s židovským kazatelem, na které jsem sice nebyla, ale slyšela o ní dobré ohlasy. Může to být i subjektivní hodnocení. Otázkou je, zda programu naopak nebylo moc - pro někoho, podle zaměření jednotlivců. Nebo moc programu na úkor nějakých možných osobních rozhovorů mezi muži a ženami.

Nejsem kritický člověk a líbilo se mi tam. Jelikož je cílem pobytu seznamování, tak bych asi dávala větší důraz na poznávací aktivity. Na druhou stranu nejsem typ pro hry, takže mi duchovní program vyhovuje.

Nedávno jsem byla na jedné další seznamovací akci. Tam se nás sjelo málo, jen cca 10 lidí, a program jsme si museli dělat sami. To se mi tam stalo už 2x. Nakonec se ukazuje, že takový počet lidí je asi ideální pro vytvoření velmi dobré atmosféry a možnosti poznávání. Ovšem to je jiný typ pobytu, píši to jen jako zkušenost.

Myslím, že není pravda, že by zde bylo málo duchovního programu. Co se týká osobních modliteb, není možné to od pobytu vyžadovat. Spíše pochopím, že lidé, kteří nejsou na to zvyklí, špatně nesou velké množství duchovního programu. Podle výše řečeného ale, by se také dalo říci, že mají pravdu v tom, že se máme zaměřovat i na osobní vztahy, ne jen na vztah s Bohem. Jak uvádím, i pro mě je to jakoby jednodušší - je to pro mě prostě příjemné.

Zdraví a pokojný advent přeje K.